ایران چوب قزوین * درویشی * http://iranchoobqazvin.ir 2020-03-26T08:10:01+01:00 text/html 2018-11-14T16:20:51+01:00 iranchoobqazvin.ir علیرضا درویشی **** رنگ ها و کد رنگ های موجود **** http://iranchoobqazvin.ir/post/25 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-Iransans">برای دیدن رنگ ها و کد رنگ ها به ادامه مطلب بروید</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">برای سفارش محصولات با شماره های زیر تماس بگیرید</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">09191864668&nbsp; -&nbsp; 02833784436</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">درویشی</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><a href="http://www.iranchoobqazvin.ir/post/25" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="http://aryansystem.persiangig.com/image/golestan/edame.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font> </a></div> text/html 2017-10-07T07:16:00+01:00 iranchoobqazvin.ir علیرضا درویشی فروش ماشین آلات صنایع چوب http://iranchoobqazvin.ir/post/23 <font size="5">برای سفارش کالا با شماره تلفن های 09191864668 یا 02833784436 ( درویشی ) تماس بگیرید<br><br></font><div align="center"><font size="5">فروش ماشین آلات صنایع چوب (تولید نئوپان) آلمانی ، به صورت خط کامل <br></font></div><div align="center"><font size="5">و یا دستگاه های تکی</font></div><div align="center"><font size="5"><br></font></div><div align="center"><font size="5">برای مشاهده توضیحات بیشتر وتصاویر به <font size="6"><a href="http://www.iranchoobqazvin.ir/post/23" target="" title="">ادامه مطلب</a></font> مراجعه کنید <br></font></div><div align="center"><font size="5">ویا با شماره های بالا تماس بگیرید <br></font></div><div align="center"><img src="http://cdn.persiangig.com/download/iZMjwuXRoS/1.jpg/dl" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><font size="5"> </font></div> text/html 2015-12-15T11:58:00+01:00 iranchoobqazvin.ir علیرضا درویشی مشاوره ، طراحی و اجرای انواع دکور و کابینت آشپزخانه http://iranchoobqazvin.ir/post/22 <div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">مشاوره ، طراحی و اجرای انواع دکور و کابینت آشپزخانه <br><br>به ادامه مطلب مراجعه کنید <br></font></div> text/html 2015-05-04T20:16:14+01:00 iranchoobqazvin.ir علیرضا درویشی تولیدکابینت PVC http://iranchoobqazvin.ir/post/12 <p align="center"> <font size="5" face="Mihan-IransansBold">تولید کابینت </font><font size="5" face="Mihan-IransansBold">PVC</font></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font size="5" face="Mihan-Iransans">&nbsp;به ادامه مطلب مراجعه کنید </font><br></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><br></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p> text/html 2015-05-04T20:09:51+01:00 iranchoobqazvin.ir علیرضا درویشی تولید و واردات http://iranchoobqazvin.ir/post/11 <p><font size="3">&nbsp;</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="3">برای سفارش کالا با شماره تلفن های&nbsp; 09191864668&nbsp;&nbsp; یا&nbsp; 02833784436&nbsp;&nbsp; ( درویشی )&nbsp; تماس بگیرید</font> </font></p><p><font size="4"></font>&nbsp;</p><ul><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">تولید و واردات انواع درب های ساختمانی </font></li></ul><p><font size="4"></font>&nbsp;</p><ul><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">تولید چهار چوب درب ، قاب پنجره ، قرنیز</font></li></ul><p><font size="4"></font>&nbsp;</p><ul><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">تولید کمد و کابینت </font></li></ul><p><font size="4"></font>&nbsp;</p><ul><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">توانایی تولید کلیه محصولات با روکش PVC</font></li></ul><p><font size="4"></font>&nbsp;</p><p><font size="4"></font>&nbsp;</p><ul><li><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">واردات انواع رویه درب HDF</font><br></li></ul> text/html 2014-01-09T14:19:36+01:00 iranchoobqazvin.ir علیرضا درویشی انواع تخته در ابعاد مختلف http://iranchoobqazvin.ir/post/8 <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">برای سفارش کالا با شماره تلفن&nbsp;های &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">09191864668</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp; یا &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">02833784436</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;&nbsp; (</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;درویشی</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">) &nbsp;تماس بگیرید .</span><br style="font-size: medium;"><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><div align="right"><span style='text-align: center; font-family: "B Nazanin";'><font size="5">1 ) تخته روسی ||| در ابعاد مختلف</font></span></div></div><div align="right"><span style='text-align: center; font-family: "B Nazanin";'><font size="5">2 ) تخته ابعادی داخلی (صنوبر) ||| در ابعاد مختلف</font></span></div><div align="right"><span style='text-align: center; font-family: "B Nazanin";'><font size="5">3 ) تخته جنگلی ||| در ابعاد مختلف</font></span></div><div align="right" style="text-align: right;"><span style='text-align: center; font-family: "B Nazanin";'><font size="5">4 ) گرده بینه جنگلی ||| گونه های مختلف (راش - افرا توسکا - بلوط - نمدار - ........)&nbsp;</font></span></div><div align="right" style="text-align: right;"><span style='text-align: center; font-family: "B Nazanin";'><font size="5">5 ) انواع پالت های چوبی ||| در ابعاد مختلف</font></span></div><div align="right" style="text-align: center;"><img align="baseline" alt="" src="http://aryansystem.persiangig.com/image/11.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2013-10-01T18:29:00+01:00 iranchoobqazvin.ir علیرضا درویشی ارسال نظرات http://iranchoobqazvin.ir/post/6 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">میهمانان محترم سایت ، لطفا نظرات - انتقادات و پیشنهادات خود را درقسمت نظرات برای اینجانب به همراه شماره تلفن و E-Mail ارسال فرمائید . با تشکر ازشما (درویشی)</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"></span>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"></span>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: large;"><img style="height: 485px;" alt="" src="http://aryansystem.persiangig.com/image/ircq%20logo.png" vspace="0" hspace="0" height="1251" border="0" align="bottom"></span></span></div>